MyGirl美媛馆Vol215蔡文钰Angle超性感内衣写真50P蔡文钰美媛馆

MyGirl美媛馆Vol215蔡文钰Angle超性感内衣写真50P蔡文钰美媛馆

以知痛则生,不知痛出紫血者死,然必内服大补回阳之剂以助之。溺血多缘精窍病,尿血分出茎或疼,牛膝四物汤调治,急宜煎服效从容。

溃后反痛,加熟附子、沈香。初起俱宜服仙方活命饮消之,外敷二味拔毒散。

初起壮实者,用双解贵金丸下之,虚弱者减半,用之不应,再服半剂。<目录>卷五\编辑幼科种痘心法要旨种痘必资于苗,而苗之所可恃者,在气之相通耳,若遇热则气泄,日久则气薄,触污秽则气不清,藏不洁则气不正,此蓄苖之法,所以不可不慎也,如遇好苖,须贮新磁瓶内,上以物密覆之,置于洁净之所,清凉之处,其所贮之苖,在春天者,一月之痂可种,冬令严寒,四五十日之痂尚可种,盖寒则气收藏,热则气易拽,故时日有不同也,然于未收苖时,即当先与出痘之家明言其故,使彼乐从,无所疑忌,彼方肯<目录>卷五\编辑幼科种痘心法要旨种痘贵得天时,得其时则种,不得其时则不种,夫天时之正,莫过于春,春为万物发生之际,天气融和,不寒不热,种之则痘自随其气而发生,此正二三月之时所以可种也,若交夏之后,六阳尽出地上,人之阳气亦皆外浮,暑热烁金,受病者众,斯时种痘,儿何以堪,此四五六月之时所以必不可种也,至若秋令,天气清肃,收敛之时,虽遇可种之儿,而无引毒之具,此七八九月之时,势有不能种也,至于十月,名曰小者,虽亦可种,然斯时寒气固结,纯阴用事,不若俟冬至后一阳鼓动,借其生生之气,种之甚吉,此十月之所以可种。

<目录>外科卷上\编辑外科心法要诀【方歌】肿疡脉大为顺候,溃后脉大不相宜,肿疡溃后脉细小,【注】肿疡脉大为正实,毒必易出,为顺候也。癖疾潮热渴饮冷,肚大青筋坚硬疼,内服消癖木香效,外贴红花膏最灵。

始终内外治法,俱按痈疽肿疡、溃疡门。口干作渴,加知母、五味子。

盏上加炭火二块,使盏热罐口封固易干也。治者须分别治之,痘方出而身痒者,此邪气欲出,腠理严密,其火游溢往来,故不时作痒,灌浆时痘色淡白平塌,便溏懒食,浆清作痒者,此脾胃弱气血虚也,如秽气触犯而暴痒者,外用辟秽香熏之,内服内托散迭毒外出,庶无内攻之患,至于将敛而作痒者,此脓成毒化荣卫和畅也,与疮疖将痊作痒者同论,不必服药。

Leave a Reply