Vol471女神绮里嘉ula圣诞主题私房半脱露无内黑丝裤袜诱惑写真72P绮里嘉美媛馆

Vol471女神绮里嘉ula圣诞主题私房半脱露无内黑丝裤袜诱惑写真72P绮里嘉美媛馆

 俱属肝火不系于肾,宜详治之。目淡青必发惊,更有赤者当搐,为肝怯也。

后又自汗,发热饮汤,抽搐无力,惊窜切牙,覆睡面赤,心经虚热也,用茯苓补心汤而愈。大抵多因禀赋脏气不平,或乳食寒暑失节,或妊娠乳母饮食起居六淫七情所致。

脉息按之如丝,无气以动,用人参一两煎服,不应,仍用人参一两、附子五分,二剂元气顿复。 先咳后喘,面肿身热,肺气盛也,以泻白散平之。

先用泻青丸一服,六味丸二服,诸症即退;又用小柴胡汤加芎、归、山栀、钩藤钩,次以补中益气汤而痊。毕姻后,两目羞明,两足仍软,用前丸及补中益气汤而痊。

脉息按之如丝,无气以动,用人参一两煎服,不应,仍用人参一两、附子五分,二剂元气顿复。 一小儿五岁,形气虚羸,睡中切牙,夜间遗尿,日间频数,余以为禀肾气不足,用补中益气汤加补骨脂、地黄丸加鹿茸,以补脾肾而痊。

微赤主脾经虚热,身凉饮汤,乳食少思,用五味异功散补中健脾。茵陈汤治阳明病,发热汗出者,此为热越不能发黄也。

Leave a Reply