No4483模特Niki可雅海南岛旅拍轻透上衣配超薄肉丝秀火辣身材诱惑写真88P可雅秀人网

No4483模特Niki可雅海南岛旅拍轻透上衣配超薄肉丝秀火辣身材诱惑写真88P可雅秀人网

悸则心受水凌,非半夏可独治,必加茯苓去水,下肾逆以安神,尤怡曰:饮气逆于胃则呕吐,滞于气则心下痞,凌于心则悸,蔽于阳则眩,半夏、生姜止呕降逆,加茯苓去其水也。若非言謇风病而三言三止者,是故为诈病之态也。

 主之鸡屎白散,以治风寒痹气之在筋也。人过食苦瓠,吐利不止者,以黍穣汁解之,本诸此。

胃脉浮盛,按之而数,为胃气热,故善消谷也。人与物虽别,而贪生畏死之心则一也,惟其心为神识所舍,故曰:勿食之凡肉及肝落地不□尘土者,不可食之。

赵良曰:酒疸之黑,非女劳疸之黑也,盖女劳之黑,肾气所发也;酒疸之黑,败血之黑也。 然水病因阳微阴盛,经隧不利,所以脉伏,而胃中津液水饮,外溢皮肤肌肉,不溉喉舌,故作消渴,诚非师曰:诸有水者,腰以下肿,当利小便;腰以上肿,当发汗乃愈。

酒疸下之,久久为黑疸,目青面黑,心中如啖蒜齑状,大便正黑,皮肤抓之不仁,其酒疸,心中懊□,或心中热痛,脉沉实者,当下之。此言牝疟,其文脱简,『内经』已详,不复释。

【注】此明非常之色,诊人暴死之法也。须属肾而下长,故属水也。

Leave a Reply