No4623模特丁筱南酒店场景白衬衣配黑短裙开档黑丝裤袜极致魅惑写真58P丁筱南秀人网

No4623模特丁筱南酒店场景白衬衣配黑短裙开档黑丝裤袜极致魅惑写真58P丁筱南秀人网

一小儿痘愈后,涕唾口干,饮汤腹胀。一小儿患于发际之间,作痒,诊其母有肝火,用加味逍遥散加漏芦,用牛黄解毒丸、解毒散而愈。

每服二三十丸,白汤下。 窃谓前症当分所因,若小肠热结,用导赤散。

又当审受症之传变,五脏之相胜,而以调补脾胃为主,庶不致变恶症也。 又有成隐疹者,或白泡者,此皆伤寒热毒不除,多变此疾。

后出痘亦无虞,设不预为调补肾气,则出痘之危,其可保耶。 大要当分邪之在表在里,急用隔蒜灸法,解毒之剂。

下后按之仍痛者,瘀血未尽也,用加味四物汤调之。 又劳役用心,自汗作渴,烦躁似痫症,先用当归补血汤,二剂顿安,又十全大补汤而寻愈。

若不消而欲作脓者,用托里消毒散。盖始因元气不足,不能运及,故肿消而色黯,服药之后,元气渐充,故胫肿而色赤也。

Leave a Reply