Vol378巨乳妹子糯美子Mini私房粉色清透内衣秀火辣身材诱惑60P糯美子美媛馆

Vol378巨乳妹子糯美子Mini私房粉色清透内衣秀火辣身材诱惑60P糯美子美媛馆

 若不关脾肺,但膀胱有热,直泻膀胱,乃正治也。《准绳》急喉痹,有声如鼾,痰涎响者,此为肺绝之候,宜参膏,用姜汁、竹沥开服,或先煎独参汤救之,迟则不及。

气被水阻,不能化生津液,故渴。若平日常常鼻塞,不闻香臭;或值寒月,或略感风寒即塞者,乃肺经素有火郁。

 最忌口渴气喘,痰如桃胶,一颈皆肿,面红紫或青白无神,皆恶候。甚者,日久紫暗不鲜,颇似冻榴子色。

若久痢亡阴,湿转为燥,则利湿又在所禁。气即火也,寒为本,寒郁气致上逆为标,仲景特言其本耳。

有风加防风,甚则用芜荑消疳汤数下之。 观御痛者恒握拳切牙,与小儿惊搐切牙捏拳形状相同,可知此证必因风火内攻,有难于禁当者,故有此抵御情状。

老人尿不节,山茱萸一味最妙。 或灸承山二十七壮,神效。

Leave a Reply