No2502女神芝芝Booty私房JK制服主题粉色蕾丝内衣露惹火身材诱惑写真43P芝芝Booty秀人网

No2502女神芝芝Booty私房JK制服主题粉色蕾丝内衣露惹火身材诱惑写真43P芝芝Booty秀人网

夫人以心为主,心,火也、阳也。恶风一症,兼发热、头项强痛、自汗者,仲景列于太阳风伤卫症,主桂枝汤。

故伤寒无转痎疟,中暑无转伏邪之理。盖凉药多不可用,惟宜热药,须得法以用之。

然所论虽非,所治仍是。 余病皆同,惟此三者,动关生死,不可不知,不可不亟讲也。

或证言微蹇,或面戴阳色,或消谷善饥,或饮食少进,或浊痰未清,或肢体无力,或无故多思,或怔忡惊悸不寐等证,接服第三方调理。卫为阳,营为阴,卫犹兵卫卫于外,营犹营垒营于中,营卫相维,不容邪扰。

如有表,败毒散、小柴胡汤等。 夫手厥阴居上主心包,足厥阴居下主肝木,其为病消渴,气上冲心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止,此本经手足全体为病提纲。

然土人才见发黄,便谓不治之疾,良可哀也。故凡一切阳不化阴,阴气发腾之症,皆可以本方施治。

Leave a Reply