ROSI写真第2519期白色睡衣居家妹子床上脱肉丝裤袜60PROSI写真

ROSI写真第2519期白色睡衣居家妹子床上脱肉丝裤袜60PROSI写真

逆证结痂痂不脱,痂脱疽色白不红,痘盘光紫或枯黯,气乏形羸何以生。更宜详看部位,属何经络,即用引经之药以治之,则肿痛自消,肌肉自平矣。

瘟病之传变与伤寒无异,有冬感于寒而即病者,名曰伤寒,有冬伤于寒而末即病者,寒邪藏于肌肤之内,伏于荣卫之间,至春复感春风,发为瘟病,至夏复感暑热,发为热病,若逐户阖门老幼相传,乃天行瘟疫,其害更烈,或春夏应暖热而反寒,秋冬应寒凉而反热,此为四时不正之气,名曰时气,相感为病,亦与伤寒同其治也,其间或发□发痧发疹,要当详明其证,治法在后。  (加减理中汤)人参干姜白术土炒川椒引用乌梅一个,水煎服。

 (保元化毒汤)人参黄耆蜜炙甘草炙当归南山查穿山甲炒艳红紫黯不起胀,板硬平塌不绽松,证见阳热一切证,急服必胜或归宗。初起牙龈宣肿觉痛,遇风痛甚,常作金口吸气之状,牙龈腐孔,时出臭脓,久则龈齿宣露。

水二钟,先浸半日,煎至一钟,去渣热服。盖去腐之药,主治:此丹治痈疽发背,一切疔毒,用少许。

每日烘后,再换敷贴之药。(牛黄散)川黄连生黄蘖生薄荷各八分雄黄火硝青黛各一分半牛黄冰片硼砂朱砂各一分共为细末,每用少许,吹患处。

如要色紫者,加硫黄五钱。然此疮成劳至易,获效甚难。

Leave a Reply