k频道橹橹色在线观看

k频道橹橹色在线观看

血转为膏,膏转为石。感湿而肿者,其身虽肿,而腰下至脚尤肿。

其论酒疸,则曰∶心中懊而热,不能食,时欲吐,名曰酒疸。经别篇又云∶上走喉咙,出于面。

有余者,邪气有余。补弱男,则壮脾节色。

以上数条,为有余之证。灯后空心嚼吃,好酒送下。

况头乃六阳所乘,邪束于外,阳郁于中,安得不痛?荣卫不利,则腹满胁鸣相逐,气转膀胱,荣卫俱劳。

滑为血液,疾而不散,乃血液敛结之象,是为有胎三月矣。或手足掌纹不见,或脐凸气促等证,皆主必死。

Leave a Reply